Preskočiť na obsah

Rozvrh hodín

1. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina
PondelokSJLMATPVOSJLHUV
UtorokSJLMATSJLETV/NBV
StredaSJLMATTSVVYVVYV
ŠtvrtokSJLTSVMATSJL
PiatokSJLTSVMATSJL

2. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina
PondelokSJLTSVSJLMATPVO
UtorokSJLTSVMATETV/NBV
StredaSJLMATHUVSJLPVO
ŠtvrtokSJLMATSJLVYVVYV
PiatokSJLMATTSVSJL

3. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokSJLMATPDASJLHUV
UtorokSJLMATSJLETV/NBVANJ
StredaSJLMATTSVVYVANJINF
ŠtvrtokSJLTSVMATSJL
PiatokSJLTSVPVCVLAANJ

4. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokSJLTSVSJLMATVLA
UtorokSJLTSVVYVETV/NBVANJ 
StredaSJLMATHUVSJLANJINF
ŠtvrtokSJLMATPVCVLAPDA
PiatokSJLMATTSVPDAANJ 

5. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokINFANJSJLMATTSVVYV
UtorokTHDSJLGEGMATETV/NBV
StredaANJSJLMATDEJGEGBIO
ŠtvrtokSJLBIOANJTSVMAT
PiatokANJMATHUVSJLTSV

6. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokMATBIOSJLANJTSVVYV
UtorokTHDSJLMATDEJETV/NBV
StredaGEGFYZBIOANJSJLMAT
ŠtvrtokANJSJLMATTSVINFDEJ
PiatokSJLOBNHUVMATTSVFYZ

7. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokSJLMATNEJ/RUJDEJOBNGEG
UtorokSJLMATCHEANJNBVTSV
StredaFYZNEJ/RUJVYVINFSJLANJ
ŠtvrtokMATTHDCHEBIOSJLHUV
PiatokMATDEJBIOTSVSJLANJ

8. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokSJLMATNEJ/RUJOBNFYZGEG
UtorokSJLMATCHEANJETV/NBVTSV
StredaFYZNEJ/RUJVYVINFSJLANJ
ŠtvrtokMATTHDCHEBIOSJLHUV
PiatokMATDEJBIOTSVSJLANJ

9. ročník

1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina
PondelokANJSJLMATGEGDEJBIO
UtorokMATCHESJLNEJ/RUJETVTSV
StredaBIOANJVYVSJLMATOBN
ŠtvrtokCHEMTHDSJLMATANJFYZ
PiatokNEJ/RUJSJLFYZTSVMATDEJ