Preskočiť na obsah

Jedáleň

Jedálny lístok

Od 1.1.2023 je cena stravného v rámci 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií:

MŠ poldenný pobyt (desiata, obed): 1,55 €
MŠ celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant): 1,90 €

1. stupeň ZŠ (obed): 1,50 €

2. stupeň ZŠ (obed): 1,70 €

dospelí (obed): 4,00 €

Deťom MŠ a žiakom ZŠ môže byť po priznaní dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny strava poskytovaná bezplatne, prípadne s minimálnou úhradou.