Preskočiť na obsah

Profesijný rozvoj

Základná škola s materskou školou, Mlynky – Biele Vody 266 v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje nasledujúce programy vzdelávania:

Školský rok 2022/2023:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa druhého stupňa základnej školy

2. Aktualizačné vzdelávanie: AV v oblasti nového kurikula a inkluzívneho vzdelávania

3. Aktualizačné vzdelávanie: Prvá pomoc poskytovaná deťom pedagogickými zamestnancami

Školský rok 2021/2022:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa prvého stupňa základnej školy

2. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa druhého stupňa základnej školy

3. Aktualizačné vzdelávanie: Ochrana osobných údajov pre oprávnené osoby

4. Aktualizačné vzdelávanie: Aktuálna školská legislatíva

Školský rok 2020/2021:

1. Aktualizačné vzdelávanie: Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Školský rok 2019/2020:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteľa materskej školy

2. Aktualizačné vzdelávanie: Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

3. Aktualizačné vzdelávanie: Solivar a Opálové bane – regionálne dejiny

4. Aktualizačné vzdelávanie: Stará Ľubovňa a okolie – regionálne dejiny

5. Aktualizačné vzdelávanie: Literárne múzeá

6. Aktualizačné vzdelávanie: Plávanie v ZŠ – základný a zdokonaľovací výcvik

7. Aktualizačné vzdelávanie: Čo sa žiak primárneho vzdelávania potrebuje učiť o materinskom jazyku

8. AKtualizačné vzdelávanie: Riešenie aplikačných a slovných úloh

9. Aktualizačné vzdelávanie: Ochrana detí pred násilím