Preskočiť na obsah

Pedagogickí zamestnanci

Základná škola

Mgr. Martina NEHREROVÁ

Riaditeľka školy
Slovenský jazyk

Mgr. Katarína MACKOVÁ BELUŠOVÁ

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ
Anglický jazyk

ThDr. Radomír BODZIONY, PhD.

Náboženská výchova

Mgr. Tatiana FINTOVÁ

Matematika – Fyzika

Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ

Školský poradca
Telesná výchova

Mgr. Marek MOLNÁR

Učiteľ I. stupňa

Mgr. Nikola JANÍKOVÁ

Učiteľka I. stupňa

Ing. Darina ŠRENKELOVÁ

Chémia – Technická výchova

Mgr. Alexandra VARGOVÁ

Slovenský jazyk – Biológia

Miriam LEŠKOVÁ

Vychovávateľka ŠKD

Materská škola

Bc. Katarína BŐHMOVÁ

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Mgr. Viera ŠTUNDOVÁ

Učiteľka MŠ