Preskočiť na obsah

História

Základná škola s materskou školou v Mlynkoch je plnoorganizovanou základnou školou, ktorej súčasťou sú: materská škola a školské zariadenia – školský klub detí a školská jedáleň. Je spádovou školou pre detí z obcí Mlynky, Hnilec, Dedinky a Stratená.

Zriaďovateľom školy je Obec Mlynky.