Preskočiť na obsah

PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Zverejnené 16.11.2023.

Kategória

Národný projekt: PROFESIJNÝ A KARIÉROVÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
učitelia základnej školy absolvovali niekoľko vzdelávacích programov