Preskočiť na obsah

EKOHYDROLOGICKÁ OBNOVA RAŠELINÍSK V KARPATOCH

Zverejnené 2.11.2023.

Kategória

Národný projekt: EKOHYDROLOGICKÁ OBNOVA RAŠELINÍSK V KARPATOCH
Realizátor: Štátna ochrana prírody a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
vzdelávanie žiakov o mokradiach