Preskočiť na obsah

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

Zverejnené 16.11.2023.

Kategória

Národný projekt: AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
školský klub detí získal interaktívnu tabuľu, projektor, príslušenstvo a aplikačný softvér, vychovávateľka ŠKD absolvovala vzdelávanie