Preskočiť na obsah

Zverejnené 13.5.2024.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mlynky – Biele Vody oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje z organizačných dôvodov

17. mája 2024 (piatok) riaditeľské voľno

(aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov).

Všetci žiaci budú v daný deň odhlásení z obedov v školskej jedálni.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 20. mája 2024.