Preskočiť na obsah

Týždeň finančnej gramotnosti

Zverejnené 22.3.2024.

Kategória

Finančná gramotnosť sa týka každého bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, dosiahnuté vzdelanie, povolanie, rodinný stav či spoločenské postavenie. Považuje sa za jednu zo základných životných zručností, preto je potrebné ju náležite podporovať. Počas týždňa finančnej gramotnosti sa naši žiaci snažili viac a lepšie porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Snažili sa naučiť uplatniť svoje znalosti a skúsenosti pri narábaní s financiami, a to s cieľom robiť dobré finančné rozhodnutia.