Preskočiť na obsah

Krúžky

Školský rok 2022/2023

Krúžok:Ročník:Deň a čas:Vedúci krúžku:
Internetový klub1. – 9. roč.pondelok
13:00 – 15:00
Mgr. Natália Novotná
Príprava na testovanie9. roč.utorok
13:00 – 15:00
Mgr. Tatiana Fintová
Mgr. Alexandra Vargová
Pohybové hry1. – 4. roč.pondelok
11:45 – 12:45
Mgr. Marek Molnár
Športové hry5. – 9. roč.streda
13:00 – 15:00
Mgr. Miroslava Kuchárová
Gymnastický1. – 9. roč.pondelok
13:00 – 15:00
Mgr. Eva Odstrčilová
Didaktický5. – 9. roč.denne
12:45 – 13:30
učitelia ZŠ
Raketové športy 2. – 5. roč.štvrtok
11:45 – 12:45
Mgr. Miroslava Kuchárová
SZUŠ – tanečný odbor1. – 9. roč.piatok
12:30 – 15:00
zamestnanec ZUŠ
SZUŠ – výtvarný odbor1. – 9. roč.piatok
12:30 – 15:00
zamestnanec ZUŠ