Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1.

HODINA

7.30  -   8.15

prestávka

5 minút

2.

HODINA

8.20  -   9.05

prestávka

15 minút

3.

HODINA

9.20  -   10.05

prestávka

5 minút

4.

HODINA

10.10  - 10.55

prestávka

5 minút

5.

HODINA

11.00  - 11.45

prestávka

10 minút

6.

HODINA

11.55  - 12.40

prestávka

5 minút

7.

HODINA

12.45  - 13.30

 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky