Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Zmluvy 2014

Súbor Názov Dátum
PDF Poistná zmluva žiakov MŠ 26.8.2014
PDF Poistná zmluva žiakov ZŠ 26.8.2014
PDF Zmluva o zbere a odvoze odpadu
2.9.2014
PDF Kúpna zmluva Nord Svit, s.r.o 23.10.2014
PDF Zmluva Medison 19.12.2014
Tvorba web stránok webing.sk