Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rok 2011 - Zmluvy

Súbor

Názov

Suma

Dátum


PDF

Kúpno predajná zluva - Inmedia, spol. s.r.o

 

 


10.1.2011
JPG


Dotatok č.1 ku kúpnej zmluve -
Miva Market,spol.s.r.o Smižany

 


23.2.2011


JPG

 
Príloha k dotatku k zmluve -
Miva Market,spol.s.r.o Smižany
 


 23.2.2011

 
JPG


Dotatok č.1 ku kúpnej zmluve - Vanoku, spol. s.r.o

 


18.3.2011

 
PDF


 Príloha dodatku zmluvy  - Vanoku, s.r.o

 


 18.3.2011


PDF


VIJOFEL trade s.r.o. - kúpna zmluva

 


25.8.2011

PDF
Dohoda o príspevku na stravovanie - obec Dedinky

  5.9.2011
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky