Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pedagogickí zamestnanci - základná škola

PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA - riaditež školy
Mgr. Katarína MACKOVÁ BELUŠOVÁ - zástupca riaditeža školy pre ZŠ

ThDr. Radomír BODZIONY, PhD.
Mgr. Tatiana FINTOVÁ
Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ

Mgr. Martina NEHREROVÁ
Mgr. Lucia NOVÁKOVÁ
Mgr. Peter SLOVINSKÝ
Ing. Darina ŠRENKELOVÁ


ŠKD
Miriam LEŠKOVÁ

 

 

 

 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky