Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Pedagogickí zamestnanci - základná škola

PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA - riaditež školy
Mgr. Daniela OGURČÁKOVÁ - zástupca riaditeža školy

ThDr. Radomír BODZIONY, PhD.
Mgr. Petra ČUCHRANOVÁ
Mgr. Monika DÚDOROVÁ

Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ
Mgr. Nikola OPREMČÁKOVÁ
Mgr. Kvetoslava REVAJOVÁ
Ing. Darina ŠRENKELOVÁ


ŠKD
Miriam LEŠKOVÁ

Tvorba web stránok webing.sk