Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pedagogickí zamestnanci - základná škola

PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA - riaditež školy
Mgr. Daniela OGURČÁKOVÁ - zástupca riaditeža školy

ThDr. Radomír BODZIONY, PhD.
Mgr. Monika DÚDOROVÁ
Mgr. Tatiana FINTOVÁ

..
Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ
Mgr. Katarína MACKOVÁ BELUŠOVÁ
Mgr. Lucia NOVÁKOVÁ


ŠKD
Miriam LEŠKOVÁ

Tvorba web stránok webing.sk