Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pedagogickí zamestnanci - základná škola

PaedDr. Ing. Jozef MITRA, MBA - riaditež školy
Mgr. Daniela OGURČÁKOVÁ - zástupca riaditeža školy

ThDr. Radomír BODZIONY, PhD.
Mgr. Monika DÚDOROVÁ
Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ

Mgr. Katarńa MACKOVÁ BELUŠOVÁ
Mgr. Nikola OPREMČÁKOVÁ
Mgr. Kvetoslava REVAJOVÁ
Ing. Darina ŠRENKELOVÁ


ŠKD
Miriam LEŠKOVÁ

Tvorba web stránok webing.sk