Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pedagogickí zamestnanci - materská škola

Bc. Katarína BŐHMOVÁ - zástupca riaditeža školy pre MŠ
Mgr. Viera ŠTUNDOVÁ

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky