Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Profesijný rozvoj

Základná škola s materskou školou, Mlynky - Biele Vody 266 v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje nasledujúce programy vzdelávania:

 

Školský rok 2022/2023:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteža druhého stupňa základnej školy

2. Aktualizačné vzdelávanie: Prvá pomoc poskytovaná deom pedagogickými zamestnancami - hodnotenie

3. Aktualizačné vzdelávanie: AKtuálna školská legislatíva

4. Aktualizačné vzdelávanie: Zmena školského kurikula

5. Aktualizačné vzdelávanie: Digitalizácia výchovy a vzdelávania

 

Školský rok 2021/2022:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteža prvého stupňa základnej školy - hodnotenie

2. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteža druhého stupňa základnej školy - hodnotenie

3. Aktualizačné vzdelávanie: Ochrana osobných údajov pre oprávnené osoby - hodnotenie

4. Aktualizačné vzdelávanie: Aktuálna školská legislatíva - hodnotenie

 

Školský rok 2020/2021:

1. Aktualizačné vzdelávanie: Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov - hodnotenie

 

Školský rok 2019/2020:

1. Adaptačné vzdelávanie: Adaptačné vzdelávanie pre učiteža materskej školy - hodnotenie

2. Aktualizačné vzdelávanie: Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - hodnotenie

3. Aktualizačné vzdelávanie: Solivar a Opálové bane - regionálne dejiny

4. Aktualizačné vzdelávanie: Stará źubovňa a okolie - regionálne dejiny

5. Aktualizačné vzdelávanie: Literárne múzeá

6. Aktualizačné vzdelávanie: Plávanie v ZŠ - základný a zdokonažovací výcvik

7. Aktualizačné vzdelávanie: Čo sa žiak primárneho vzdelávania potrebuje uči o materinskom jazyku

8. AKtualizačné vzdelávanie: Riešenie aplikačných a slovných úloh

9. Aktualizačné vzdelávanie: Ochrana detí pred násilím

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky