Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Aktualizačné vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Mlynky - Biele Vody 266 v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje nasledujúce programy aktualizačného vzdelávania:

Školský rok 2019/2020:

1. Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

2. Solivar a Opálové bane - regionálne dejiny

3. Stará źubovňa a okolie - regionálne dejiny

4. Literárne múzeá

5. Plávanie v ZŠ - základný a zdokonažovací výcvik

6. Čo sa žiak primárneho vzdelávania potrebuje uči o materinskom jazyku

7. Riešenie aplikačných a slovných úloh

8. Ochrana detí pred násilím

Tvorba web stránok webing.sk