Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Tlačivá

ŽIADOS o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

COVID-19: Vyhlásenie o bezpríznakovosti

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE: Čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia

 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky