Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Tlačivá

ŽIADOS o vydanie vysvedčenia za prvý polrok

COVID-19: Vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 1.9.2021

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE: Čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového zvýhodnenia

 

Tvorba web stránok webing.sk