Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Súčasti školy

MATERSKÁ ŠKOLA

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky