Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok:

 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky