Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Dokumenty ŠKD

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD - pre verejnos je k dispozícií k nahliadnutiu u riaditeža školy

ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKD

ROZVRH HODÍN ŠKD

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky