Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Školská jedáleň

Cena stravného v rámci 2. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podža vekových kategórií:

MŠ (desiata, obed, olovrant): 1,12 €
MŠ - predškoláci: 0,- €
1. stupeň ZŠ (obed): 0,95 €
2. stupeň ZŠ (obed): 1,01 €

Tvorba web stránok webing.sk