Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Školská jedáleň

Od 1.1.2023 je cena stravného v rámci 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií:

MŠ poldenný pobyt (desiata, obed): 1,55 €
MŠ celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant): 1,90 €

1. stupeň ZŠ (obed): 1,50 €

2. stupeň ZŠ (obed): 1,70 €

dospelí (obed): 4,00 €

Deťom MŠ a žiakom ZŠ spĺňajúcim nižšie uvedené podmienky sa stravovanie v školskej jedálni poskytuje po priznaní dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s minimálnou úhradou. Ide o deti žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo deti v poslednom ročníku MŠ a žiaci v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky