Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Školská jedáleň

Cena stravného v rámci 1. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podža vekových kategórií:

MŠ poldenný pobyt (desiata, obed): 1,14 €
MŠ celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant): 1,37 €
MŠ - predškoláci poldenný pobyt: 0,- € pri dodržaní podmienok
MŠ - predškoláci celodenný pobyt: 0,17 € pri dodržaní podmienok

1. stupeň ZŠ (obed): 0,- € pri dodržaní podmienok, inak 1,08 €

2. stupeň ZŠ (obed): 0,- € pri dodržaní podmienok, inak 1,16 €

dospelí (obed): 2,50 €

 

Tvorba web stránok webing.sk