Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 9. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok MAT SJL ANJ BIO FYZ ETV
Utorok MAT CHE SJL TSV/VYV TSV/THD ANJ
Streda FYZ SJL DEJ BIO VYV/TSV MAT
Štvrtok GEG CHE THD/TSV SJL MAT RUJ/NEJ
Piatok RUJ/NEJ OBN ANJ SJL MAT DEJ  
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky