Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 9. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina
7.hodina
Pondelok SJL ANJ DEJ BIO FYZ MAT
Utorok RUJ/NEJ CHE SJL TSV/THD ETV/NBV MAT
Streda MAT ANJ GEG BIO VYV/TSV SJL
Štvrtok RUJ/NEJ FYZ OBN SJL VYV/TSV MAT
Piatok SJL DEJ TSV/THD ANJ MAT CHE  
Tvorba web stránok webing.sk