Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 8. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL BIO MAT FYZ RUJ/NEJ ETV  
Utorok INF ANJ CHE TSV/VYV TSV/THD SJL
Streda BIO FYZ MAT SJL VYV/TSV HUV  
Štvrtok SJL MAT THD/TSV CHE ANJ OBN
Piatok MAT ANJ SJL DEJ GEG RUJ/NEJ
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky