Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 8. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok BIO
     SJL
MAT OBN RUJ FYZ  
Utorok SJL CHE ANJ HUV ETV/NBV TSV/VYV
Streda BIO SJL GEG MAT ANJ TSV/VYV  
Štvrtok SJL MAT ANJ FYZ TSV/THD RUJ
Piatok SJL MAT DEJ CHE TSV/THD INF
Tvorba web stránok webing.sk