Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 8. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL
     ANJ
INF BIO FYZ HUV  
Utorok RUJ CHE SJL TSV/THD ETV/NBV MAT
Streda MAT ANJ GEG BIO VYV/TSV SJL  
Štvrtok RUJ FYZ OBN SJL VYV/TSV MAT
Piatok SJL DEJ TSV/THD ANJ MAT CHE
Tvorba web stránok webing.sk