Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 7. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL BIO MAT DEJ ANJ HUV
Utorok MAT SJL OBN TSV/THD ETV/NBV RUJ/NEJ
Streda BIO SJL FYZ ANJ VYV/TSV CHE  
Štvrtok SJL CHE DEJ MAT VYV/TSV ANJ
Piatok RUJ/NEJ SJL TSV/THD MAT GEG INF
Tvorba web stránok webing.sk