Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 7. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok ANJ DEJ BIO SJL RUJ/NEJ MAT
Utorok CHE SJL ETV/NBV TSV/VYV TSV/THD MAT
Streda SJL BIO OBN INF VYV/TSV GEG  
Štvrtok CHE HUV THD/TSV MAT SJL ANJ
Piatok DEJ MAT FYZ ANJ SJL RUJ/NEJ
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky