Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 7. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL RUJ BIO CHE MAT OBN
Utorok DEJ SJL MAT
ANJ ETV/NBV TSV/VYV
Streda SJL BIO MAT ANJ FYZ TSV/VYV  
Štvrtok DEJ SJL MAT ANJ TSV/THD INF
Piatok RUJ SJL HUV GEG
TSV/THD CHE
Tvorba web stránok webing.sk