Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 6. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina
Pondelok BIO MAT SJL TSV OBN
 
Utorok SJL MAT NBV TSV/VYV TSV/THD DEJ  
Streda ANJ GEG BIO MAT VYV/TSV SJL  
Štvrtok MAT SJL THD/TSV ANJ DEJ FYZ  
Piatok SJL HUV INF MAT ANJ FYZ
 
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky