Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 6. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina
Pondelok MAT SJL BIO FYZ TSV OBN  
Utorok SJL MAT DEJ TSV/THD ETV/NBV
ANJ  
Streda SJL FYZ BIO MAT VYV/TSV GEG  
Štvrtok ANJ SJL MAT INF VYV/TSV DEJ  
Piatok SJL MAT TSV/THD HUV ANJ
 
Tvorba web stránok webing.sk