Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 6. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina
Pondelok SJL FYZ BIO TSV MAT OBN  
Utorok DEJ SJL MAT ANJ ETV/NBV
TSV/VYV  
Streda SJL BIO MAT ANJ FYZ TSV/VYV  
Štvrtok DEJ SJL MAT ANJ TSV/THD INF  
Piatok HUV SJL MAT GEG TSV/THD
 
Tvorba web stránok webing.sk