Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 5. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok BIO MAT SJL ANJ TSV GEG  
Utorok ANJ SJL MAT TSV/THD ETV/NBV
 
Streda ANJ BIO SJL GEG VYV/TSV MAT  
Štvrtok MAT ANJ SJL INF VYV/TSV
 
Piatok MAT SJL TSV/THD HUV DEJ    
Tvorba web stránok webing.sk