Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrhy hodín - 5. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok BIO MAT SJL TSV ANJ
 
Utorok SJL MAT ETV/NBV TSV/VYV TSV/THD GEG  
Streda ANJ GEG BIO MAT VYV/TSV SJL  
Štvrtok MAT SJL THD/TSV ANJ DEJ
 
Piatok SJL HUV INF MAT ANJ    
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky