Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrh hodín - 3. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina


Pondelok  SJL TSV MAT SJL PVC    
Utorok SJL MAT TSV ETV/NBV ANJ    
Streda SJL MAT SJL HUV ANJ    
Štvrtok SJL MAT TSV SJL ANJ    
Piatok SJL INF VYV VLA PDA    
Tvorba web stránok webing.sk