Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrh hodín - 3. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina


Pondelok  SJL TSV SJL VLA VYV    
Utorok SJL TSV ANJ ETV/NBV MAT    
Streda SJL MAT ANJ SJL HUV    
Štvrtok SJL MAT SJL PVC INF    
Piatok ANJ PDA MAT TSV SJL    
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky