Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrh hodín - 1. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL MAT SJL PVO HUV    
Utorok SJL MAT TSV ETV/NBV SJL
 
Streda SJL MAT VYV VYV
   
Štvrtok SJL TSV SJL MAT
   
Piatok SJL TSV MAT SJL      
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky