Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rozvrh hodín - 1. ročník

1.hodina
2.hodina
3.hodina
4.hodina
5.hodina
6.hodina

Pondelok SJL TSV MAT SJL      
Utorok SJL MAT SJL ETV/NBV      
Streda SJL MAT HUV TSV PVO    
Štvrtok SJL TSV MAT SJL      
Piatok SJL MAT SJL VYV VYV    
Tvorba web stránok webing.sk