Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rada školy

členovia RŠ:
pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ (ZŠ) - predsedníčka RŠ

Mgr. Viera ŠTUNDOVÁ (MŠ) - podpredsedníčka RŠ

nepedagogickí zamestnanci: Henrieta RYBKOVÁ - tajomníčka RŠ
zástupcovia rodičov:

Manuela KORDOVANOVÁ (ZŠ)

Jana LAPŠANSKÁ (ZŠ)

Ing. Tatiana MACKOVÁ (ZŠ)

Mgr. Lucia NOVÁKOVÁ (MŠ)

zástupcovia zriaďovateža:

Rudolf IVAN

Richard KUCHÁR

Mgr. Ožga MELIŠKOVÁ

źubomíra TOKARČÍKOVÁ

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

PLÁN ZASADNUTÍ V ROKU 2019

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2020

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2021

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2022

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky