Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Rada školy

členovia RŠ:
pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Miroslava KUCHÁROVÁ (ZŠ) - predsedníčka RŠ

Bc. Katarína BŐHMOVÁ (MŠ) - podpredsedníčka RŠ

nepedagogickí zamestnanci: Henrieta RYBKOVÁ - tajomníčka RŠ
zástupcovia rodičov:

Manuela KORDOVANOVÁ (ZŠ)

Jana LAPŠANSKÁ (ZŠ)

Ing. Tatiana MACKOVÁ (ZŠ)

Miroslava SMORADOVÁ (MŠ)

zástupcovia zriaďovateža:

Richard KUCHÁR

Bc. Radoslav LAPŠANSKÝ

Ing. Miroslava REVAJOVÁ VÁVROVÁ

źubomíra TOKARČÍKOVÁ

 

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

PLÁN ZASADNUTÍ V ROKU 2019

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2020

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2021

Tvorba web stránok webing.sk