Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Projekty školské

Projekt: OTVORENÁ ŠKOLA - OBLASŤ ŠPORTU                                                                                        donor: Ministerstvo školstva SR
zakúpenie športového vybavenia

 

Projekt: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA SPÁDOVEJ ZŠ MLYNKY - BIELE VODY                                       donor: EÚ, Obec Mlynky
komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy základnej školy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo vlajka SR + EÚ

 

Projekt: VYTVORENIE PODMIENOK PRE PLNOHODNOTNÉ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH DETÍ V ZŠ MLYNKY - BIELE VODY                                                                                                                                         donor: Nadácia Socia
zakúpenie školského nábytku pre deti so zdravotným obmedzením

 

Projekt: DETSKÉ IHRISKO - BEZPEČNÝ DETSKÝ SVET HRAVOSTI                                                                  donor: Karpatská nadácia
vybudovanie detského ishriska pre materskú školu

 

Projekt: NAJNOVŠIE TRENDY VO VZDELÁVANÍ NA ZŠ S MŠ MLYNKY -PDF                                                                  donor: EÚ, MŠVVaŠ SR, Obec Mlynky
základná škola inovovala vzdelávací systém, ziskala didaktické a učebné pomôcky, učitelia absolvovali vzdelávacie programy

 

Projekt: KOMPRAX - Poď našou cestou                                                                                                                      donor: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
žiaci ZŠ si zorganizovali galavečer

 

Projekt: KOMPRAX - Odvezme sa za kultúrou                                                                                                     donor: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
žiaci ZŠ sa zúčastnili divadelného predstavenia

 

Projekt: SME V ŠKOLE                                                                                                                                            donor: Nadácia Petit Academy
základná škola získala pracovné zošity pre žiakov

 

Projekt: BEZPEČNÉ BRÁNY ŠKOLY                                                                                                                          donor: Nadácia Filantropia                                                                                                                           rekonštrukcia oplotenia školy

Nadácia Filantropia


Projekt: ČÍTAME RADI
donor:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
nákup kníh do školskej knižnice

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky