Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pracovné ponuky

Zamestnávatež na tomto mieste informuje o vožných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v ZŠ alebo MŠ v Mlynkoch podža § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborn. zamestnancoch.

Učitež druhého stupňa ZŠ - aprobácia slovenský jazyk a literatúra s nástupom od 1.9.2022

Učitež prvého stupňa ZŠ s nástupom od 1.9.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky