Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Pracovné ponuky

Zamestnávateľ na tomto mieste informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v ZŠ alebo MŠ v Mlynkoch podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborn. zamestnancoch.

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1.9.2019

Tvorba web stránok webing.sk