Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pracovné ponuky

Zamestnávatež na tomto mieste informuje o vožných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v ZŠ alebo MŠ v Mlynkoch podža § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborn. zamestnancoch.

Škola momentálne nemá vožné pracovné miesto.

Tvorba web stránok webing.sk