Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Pracovné ponuky

Zamestnávatež na tomto mieste informuje o vožných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v ZŠ alebo MŠ v Mlynkoch podža § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborn. zamestnancoch.

Učitež pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ s nástupom od 1.9.2023 alebo 1.11.2023.

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky