Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Tlačivá MŠ

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ a DOTAZNÍK K ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MŠ

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ

ŽIADOSŤ O UKONČENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V MŠ

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

SPLNOMOCNENIE NA PREVZATIE DIEŤAŤA

OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ VZDELÁVANIA V MŠ

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky