Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v dňoch pondelok až piatok v čase od 7:00 do 15:30.
Počas školských prázdnin je prevádzka MŠ podža záujmu rodičov detí.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky