Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Dokumenty MŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM MŠ - verejnosti prístupný v priestoroch školy

Profilácia školy

Školský poriadok MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky