Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE PRVÉHO STUPŇA 

ČLENOVIA

Mgr. Lucia Nováková - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová
Mgr. Peter Slovinský

 

METODICKÉ ZDRUŽENIE DRUHÉHO STUPŇA

ČLENOVIA

Mgr. Martina Nehrerová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Tatiana Fintová.
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Lucia Nováková
Mgr. Peter Slovinský
Ing. Darina Šrenkelová

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky