Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE

ČLENOVIA

Mgr. Kvetoslava Revajová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Nikola Opremčáková

Bc. Katarína Bőhmová
Mgr. Viera Štundová
ŠKD
Miriam Lešková

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLENOVIA

Mgr. Miroslava Kuchárová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Petra Čuchranová
Mgr. Monika Dúdorová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Daniela Ogurčáková

Mgr. Nikola Opremčáková
Ing. Darina Šrenkelová

 

Tvorba web stránok webing.sk