Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE

ČLENOVIA

Mgr. Kvetoslava Revajová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Nikola Opremčáková

Bc. Katarína Bőhmová
Slávka Opremčáková
ŠKD
Miriam Lešková

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLENOVIA

Mgr. Miroslava Kuchárová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Petra Čuchranová
Mgr. Monika Dúdorová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Daniela Ogurčáková

Mgr. Nikola Opremčáková

Mgr. Kvetoslava Revajová
Ing. Darina Šrenkelová

 

Tvorba web stránok webing.sk