Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE

ČLENOVIA

Mgr. Lucia Nováková - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Kvetoslava Revajová
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová

Bc. Katarína Bőhmová
Slávka Opremčáková
ŠKD
Miriam Lešková

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLENOVIA

Mgr. Katarína Macková Belušová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Monika Dúdorová
Mgr. Tatiana Fintová
Mgr. Kvetoslava Revajová
Mgr. Miroslava Kuchárová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Lucia Nováková
Mgr. Daniela Ogurčáková

Tvorba web stránok webing.sk