Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE

ČLENOVIA

Mgr. Lucia Nováková - vedúca
Mgr. Martina Bobáková
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLENOVIA

Ing. Darina Šrenkelová - vedúca
Mgr. Martina Bobáková
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Tatiana Fintová
Mgr. Stanislava Kostelníková
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Lucia Nováková

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky