Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Metodické orgány

METODICKÉ ZDRUŽENIE

ČLENOVIA

Mgr. Lucia Nováková - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
..
Mgr. Miroslava Kuchárová
Mgr. Katarína Macková Belušová

Bc. Katarína Bőhmová
Slávka Opremčáková
ŠKD
Miriam Lešková

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLENOVIA

Mgr. Katarína Macková Belušová - vedúca
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Monika Dúdorová
Mgr. Tatiana Fintová
..
Mgr. Miroslava Kuchárová
PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA
Mgr. Lucia Nováková
Mgr. Daniela Ogurčáková

Tvorba web stránok webing.sk