Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Krúžky

Školský rok 2020/2021

 

Krúžok: Ročník: Deň a čas:
Vedúci krúžku:
Didaktický 6. - 9. roč. denne
12:45 - 13:30
učitelia ZŠ
Gymnastický 1. - 9. roč. streda
13:00 - 15:00
Mgr. Eva Odstrčilová
Hudobno-dramatický
1. - 9. roč. utorok
13:00 - 15:00
Mgr. Nikola Opremčáková
Príprava na testovanie 5. a 9. roč. pondelok
13:00 - 15:00

Mgr. Katarína Macková Belušová
Mgr. Tatiana Fintová

Prírodovedný 5. - 9. roč. štvrtok
13:00 - 15:00

Mgr. Tatiana Fintová

Pohybové hry 1. - 4. roč. štvrtok
12:45 - 13:30
Mgr. Nikola Opremčáková
Športové hry 5. - 9. roč. utorok
13:00 - 15:00

Mgr. Miroslava Kuchárová

   

 

   

 

 

SZUŠ - tanečný odbor 1. - 9. roč. piatok
12:30 - 15:00
zamestnanec ZUŠ
SZUŠ - výtvarný odbor 1. - 9. roč.

piatok
12:30 - 15:00

zamestnanec ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba web stránok webing.sk