Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Krúžky

Školský rok 2018/2019

 

Krúžok Ročník Deň a čas
Vedúca krúžku
Didaktický 6. - 9. roč. denne
12:45 - 13:30
učitelia ZŠ
Gymnastický 1. - 6. roč. utorok
13:00 - 15:00
Mgr. Eva Odstrčilová
Internetový klub
1. - 4. roč. streda
12:15 - 13:15
Mgr. Kvetoslava Revajová
Internetový klub 5. - 9. roč. utorok
13:00 - 15:00
Ing. Darina Šrenkelová
Literárno-dramatický 5. - 9. roč. streda
13:00 - 15:00

Mgr. Daniela Ogurčáková
Mgr. Nikola Opremčáková

Pohybové hry 1. - 4. roč. štvrtok
12:30 - 13:30
Mgr. Nikola Opremčáková
Prírodovedný 5. - 9. roč. pondelok
13:00 - 15:00

Ing. Darina Šrenkelová
Mgr. Nikola Opremčáková

Príprava na Testovanie 9 9. roč. štvrtok
13:00 - 15:00

Ing. Darina Šrenkelová
Mgr. Daniela Ogurčáková

Športové hry 5. - 9. roč. pondelok
13:00 - 15:00

Mgr. Miroslava Kuchárová

 

SZUŠ - tanečný odbor 1. - 9. roč. piatok
12:30 - 15:00
zamestnanec ZUŠ
SZUŠ - výtvarný odbor 1. - 9. roč.

piatok
12:30 - 15:00

zamestnanec ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba web stránok webing.sk