Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Krúžky

Školský rok 2020/2021

 

Krúžok: Ročník: Deň a čas:
Vedúci krúžku:
Internetový klub 1. - 9. roč. pondelok
13:00 - 15:00
Mgr. Lucia Nováková
Príprava na testovanie 5. a 9. roč. utorok
13:00 - 15:00
Mgr. Tatiana Fintová
Mgr. Martina Nehrerová
Loptové hry
1. - 4. roč. streda
12:30 - 13:30

Mgr. Peter Slovinský

Športové hry 5. - 9. roč. štvrtok
13:00 - 15:00

Mgr. Miroslava Kuchárová

Gymnastický 1. - 9. roč. piatok
13:00 - 15:00

Mgr. Eva Odstrčilová

Didaktický 5. - 9. roč. denne
12:45 - 13:30
učitelia ZŠ
   

 

   

 

   

 

 

SZUŠ - tanečný odbor 1. - 9. roč. pondelok
12:30 - 15:00
zamestnanec ZUŠ
SZUŠ - výtvarný odbor 1. - 9. roč.

pondelok
12:30 - 15:00

zamestnanec ZUŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky