Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Jarné upratovanie


Dňa 20.4.2018 sa organizovalo jarné upratovanie "Za čistotu športovísk".

   


Dňa 22.4.2016 v rámci Dňa Zeme sa na našej škole konalo jarné upratovanie, žiaci vyčistili priestory okolo školy a na Dolných Mlynkoch, turistický chodník smerom na Dedinky, cestu na Biele Vody a vyčistili aj les v Havranej Doline.

 
Dňa 25.4.2014 sa na našej škole konalo jarné upratovanie, žiaci vyčistili priestory okolo školy, turistický chodník smerom na Dedinky, vežká brigáda bola aj v okolí lyžiarskeho strediska Gugel, vyčistili les nad železničným tunelom v Mlynkoch a nevynechala sa ani Havrania Dolina. V tento deň sa reprezentovali projekty k akcii Umierajú postojačky, kde si najprv žiaci pozreli cd o našich lesoch, čo ich napadá a pohlcuje, a vyjadrenia lesníkov a ochranárov. Na základe toho si zhotovili a pripravili krásne plagáty o lesoch.

           
     

 

30.4.2013 sa žiaci zúčastnili jarného upratovania v okolí školy, v obci Mlynky, v Havranej Doline,

v okolí Zejmarskej rokliny a v smere cesty na Dedinky. A ako to prebiehalo, tú su fotky.

 

Prváci a druháci
v okolí školy
       

Tretiaci a štvrtáci
v okolí jedálne
       
Piataci  pri upratovaní na Bielych Vodách smerom na Pílu
       
Šiestaci pri banskej zvoničke na Dolných Mlynkách
       

Osmaci
pri upratovaní
 v Mlynkoch,
čas Prostredný
Hámor
 
       

Deviataci upratovali
po ceste smerom
na Dedinky
   

Tvorba web stránok webing.sk