Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Botanikiáda

Botanikiáda v školskom roku 2017/2018

Dňa 30.5.2018 sa víťazi školského kola Botanikiády - Lukáš Rybka a Dávid Tkáč zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

         
         


Botanikiáda v školskom roku 2016/2017

Dňa 31.5.2017 sa víťazi školského kola Botanikiády - K. Horká a V. Tokarčíková pod vedním Dr. Ing. Mitru MBA zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.
Botanikiáda v školskom roku 2015/2016

Dňa 18.5.2016 sa víťazi školského kola Botanikiády - M. Fiolek a R. Bőhm pod vedním Dr. Ing. Mitru MBA zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.Botanikiáda v školskom roku 2014/2015

Dňa 20.5.2015 sa víťazi školského kola Botanikiády - M. Micák a R. Bőhmová pod vedním Dr. Ing. Mitru zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach.

 Botanikiáda v školskom roku 2013/2014


Dňa 21.5.2014 sa úspešní riešitelia školského kola Botanikiády zúčastnili regionálneho kola v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. M. Dudová a M. Kuchár zažili dopoludnie plné zážitkov a odniesli si aj vecné odmeny.


Botanikiáda v školskom roku 2012/2013


Dňa 15.5.2013 sa úspešní riešitelia školského kola Botanikiády zúčastnili regionálneho kola v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. L. Krištofčo a M. Molčan zažili dopoludnie plné zážitkov a odniesli si aj vecné odmeny.

Pri vstupe do botanickej záhrady Mário s Lackom pri rybách Lacko s Máriom
v záhrade
logo

Tvorba web stránok webing.sk