Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Aktuality

Dňa 27.3.2023 prihlásení žiaci absolvujú súťaž Matematický klokan.

Dňa 20.3.2023 sa najlepší žiaci školského kola Pytagoriády zúčastnia okresného kola v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 28.2.2023 sa najlepší žiaci školského kola v prednese zúčastnia obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína v Spišskej Novej Vsi.

V dňoch 20.-24.2.2023 žiaci 7. a 8. ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik v Lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody.

Dňa 17.2.2023 sa žiaci školy predvedú v maskách na školskom karnevale.

Dňa 15.2.2023 žiaci vystúpia na školskom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Dňa 14.2.2023 na žiakov čaká Valentínska pošta.

Dňa 9.2.2023 budú deti MŠ a žiaci ZŠ reprezentovať školu na pretekoch v zjazdovom lyžovaní.

V dňoch 1.-7.2.2023 žiaci 9. ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik v Lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody.

V dňoch 1.-3.2.2023 žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik v Lyžiarskom stredisku Mlynky - Biele Vody.

Dňa 19.1.2023 sa víťazka školského kola Olympiády v anglickom jazyku zúčastní okresného kola v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 19.12.2022 žiaci školy vystúpia na Vianočnej akadémii.

Školské kolo Pytagoriády absolvujú žiaci 6. - 8. ročníka dňa 8.12.2022.

Školské kolo Pytagoriády absolvujú žiaci 3. - 5. ročníka dňa 7.12.2022.

Dňa 2.12.2022 sa žiaci 2. stupňa zúčastnia exkurzie do Baníckeho múzea v Rožňave a navštívia divadelné predstavenie v Mestskom divadle Actores.

V dňoch 30.11. - 2.12.2022 žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú plavecký výcvik v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 25.11.2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia súťaže vo vybíjanej v Smižanoch.

Dňa 14.11.2022 žiaci 8. a 9. ročníka absolvujú školské kolo Olymliády z anglického jazyka.

Dňa 14.11.2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia divadelného predstavenia "Perníková chalúpka" v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 3.11.2022 sa žiačky 2. stupňa zúčastnia obvodných majstrovstiev vo florbale a dňa 8.11.2022 okresných majstrovstiev vo florbale.

V dňoch 13. a 14.10.2022 žiaci 1. stupňa absolvujú didaktické hry a žiaci 2. stupňa jesenné účelové cvičenie.

Dňa 13.10.2022 sa niektoré žiačky 2. stupňa ZŠ zúčastnia Okresných mastrovstiev v bedmintone v Smižanoch.

Dňa 13.10.2022 niektorí žiaci 8. a 9. ročníka absolvujú školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

Dňa 12.10.2022 sa niektorí žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnia Vedomostno-športových pretekov vo Vítkovciach.

Dňa 11.10.2022 vystúpia deti ŠKD s kultúrnym programom pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším".

Dňa 28.9.2022 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční súťaž v netradičných športových súťažiach žiakov 2. stupňa.

Dňa 27.9.2022 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční súťaž v zábavných športových súťažiach žiakov 1. stupňa.

Dňa 26.9.2022 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční Beh rajom detí MŠ.

Dňa 26.9.2022 čakajú na žiakov ZŠ aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov.

Dňa 23.9.2022 sa zapojíme do verejnej zbierky "Biela pastelka" na pomoc nevidiacim a slabozrakým.

V dňoch 16.9. až 22.9.2022 sa v rámci Európskeho týždňa mobility uskutoční akcia Do školy vlastnými silami zameraná na nemotorizovaný spôsob dopravy do a zo školy.

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky