Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
RÝCHLE MENU
Výskumná agentúra

Aktuality

Dňa 26.6.2019 sa uskutoční školský výlet na koncert populárnych spevákov a návšteva botanickej záhrady v Košiciach.

Dňa 13.6.2019 sa niektoré deti MŠ zúčastnia súťaže Evička nám ochorela - Dorotka a jej priatelia v Letanovciach.

Dňa 11.6.2019 sa niektoré deti MŠ zúčastnia Olympijského dňa MŠ v Odoríne.

Dňa 10.6.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci prevencie drogových závislostí zúčastnia exkurzie na Prednej Hore.

Dňa 7.6.2019 sa deti MŠ zúčastnia akcie Mesto plné detí v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 5.6.2019 sa niektorí žiaci 1. stupňa zúčastnia Olympijského dňa ZŠ v Letanovciach.

Dňa 31.5.2019 sa pre žiakov školy uskutoční Školská športová olympiáda a pre deti materskej školy Detská športová olympiáda.

Dňa 23.5.2019 sa žiaci 6. a 7. ročníka záčastnia exkurzie po literárnych pamätihodnostiach Gemera.

Dňa 22.5.2019 sa niektorí žiaci 5. ročníka zúčastnia regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V dňoch 21.5. až 23.5.2019 sa staršie deti MŠ zúčastnia predplaveckej prípravy v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 14.5.2019 sa niektorí žiaci 9. ročníka zúčastnia exkurzie v rámci projektu Medzníky 2. svetovej vojny v Spišskej Novej Vsi.

V týždni od 13.5. do 17.5.2019 prebehne aj v našej škole celoslovenská kampaň Do školy na bicykli.

Dňa 16.4.2019 sa niektorí žiaci 2. stupňa zúčastnia okresného kola biologickej olympiády v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 16.4.2019 sa niketorí žiaci 1. stupňa zúčastnia bedmintonového turnajav Smižanoch.

Dňa 8.4.2019 prebehne školské kolo Botanikiády. Zúčastniť sa ho môžu všetci žiaci 5. ročníka.

Dňa 27.3.2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia exkurzie do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského a Hvezdárne v Rožňave.

Dňa 26.3. a 27.3.2019 sa úspešní žiaci zúčastnia okresného kola Pytagoriády v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 14.3.2019 sa víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína zúčastnia obvodného kola v Spišskej Novej Vsi.

V dňoch 11.-12.3.2019 budú žiaci reprezentovať školu na Zimnej Kalokagatii 2019 na Štrbskom Plese.

Dňa 11:3.2019 sa niektoré žiačky školy zúčastnia gymnastického štvorboja v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 12.2.2019 prebehne školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

V dňoch 4.-6.2.2019 žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú lyžiarsky výcvik.

V dňoch 21.-25.1.2019 žiaci 6. a 7. ročníka absolvujú lyžiarsky kurz.

Dňa 22.11. 2018 sa niektorí žiaci 1. stupňa zúčastnia vybíjanej zmiešaných družstiev v Smižanoch.

Dňa 19.11.2018 žiaci 1. stupňa ZŠ navštívia divadelné predstavenie "Tri zlaté vlasy deda Vševeda" v Spišskom divadle.

Dňa 16.11:2018 končí zberová súťaž SMS - Starý Mobil Sem.

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnia obvodné majstrovstvá vo florbale žiačok 2. st. v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 13.11.2018 žiaci 2. stupňa ZŠ navštívia divadelné predstavenie "Kráska a netvor" v Spišskom divadle.

Dňa 9.11.2018 prebehne v škole zbierka Hodina deťom.

Dňa 24.10.2018 sa v materskej škole uskutoční Deň materských škôl spojený s mesiacom úcty k starším.

Dňa 24.10.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia podujatia Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 17.-18.10.2018 sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnia didaktické hry a pre žiakov 2. stupňa účelové cvičenie.

Dňa 28.9.2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia Vedomostno-športových pretekov vo Vítkovciach.

Dňa 27.9.2018 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutoční akcia Bež žiačik, bež pre žiakov 1. stupňa.

Dňa 25.9.2018 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutoční futbalový turnaj žiakov 2. stupňa.

Dňa 21.9.2018 sa niektorí žiaci zúčastnia Behu obcou Smižany.

Dňa 19.9.2018 sa v rámci Európskeho týždňa mobility uskutoční akcia Do školy vlastnými silami zameraná na nemotorizovaný spôsob dopravy do a zo školy.

Tvorba web stránok webing.sk