Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Aktuality

Dňa 21.2.2020 bude v škole karneval.

Dňa 11.2.2020 prebehnú školské kolá v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Dňa 5.2.2020 budú niektorí žiaci reprezentovať školu v zjazdovom lyžovaní.

V dňoch 10. a 11.12.2019 prebehnú školské kola Pytagoriády.

Dňa 27.11.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia podujatia "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu" s prezentáciou stredných škôl okresu Spišská Nová Ves.

Dňa 21.11.2019 sa niektorí žiaci 1. stupňa zúčastnia vybíjanej zmiešaných družstiev v Smižanoch.

Dňa 13.11.2019 sa niektoré žiačky 2. stupňa zúčastnia okresných majstrovstiev v bedmintone v Smižanoch.

Dňa 6.11.2019 sa pre žiakov 2. stupňa uskutoční beseda s príslušníkom policajného zboru SR zameraná na prevenciu kriminality a šikanovania.

Dňa 29.10.2019 sa úspešné žiačky školy zúčastnia okresných majstrovstiev vo florbale v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 23.10.2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnia divadelného predstavenia Perinbaba v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 22.10.2019 sa žiačky školy zúčastnia obvodných majstrovstiev vo florbale v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 22.10.2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia divadelného predstavenia Perinbaba v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.

V týždni od 14. do 18.10.2019 budú prebiahať aktivity v rámci projektu "Hovorme o jedle".

V dňoch 9. a 10.10.2019 budú pre žiakov 1. stupňa prebiehať didaktické hry a pre žiakov 2. stupňa účelové cvičenie.

Dňa 2.10.2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnia Vedomostno-športových pretekov v CHrasti nad Hornádom.

Dňa 27.9.2019 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční prekážkový beh žiakov 1. stupňa.

Dňa 26.9.2019 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční Beh rajom detí MŠ.

Dňa 25.9.2019 sa niektorí žiaci zúčastnia Behu ulicami obce Smižany.

Dňa 23.9.2019 sa v rámci Európskeho týždňa športu beActiv uskutoční florbalov turnaj žiakov 2. stupňa.

Dňa 18.9.2019 sa v rámci Európskeho týždňa mobility uskutoční akcia Do školy vlastnými silami zameraná na nemotorizovaný spôsob dopravy do a zo školy.

 

Tvorba web stránok webing.sk