Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

O škole

Základná škola s materskou školou v Mlynkoch je plnoorganizovanou základnou školou, ktorej súčasou sú: materská škola a školské zariadenia - školský klub detí a školská jedáleň. Je spádovou školou pre detí z obcí Mlynky, Hnilec, Dedinky a Stratená. Zriaďovatežom školy je Obec Mlynky.

Z HISTÓRIE ŠKOLSTVA V MLYNKOCH

Z HISTÓRIE OBCE MLYNKY

RIADITELIA ŠKOLY

 

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky