Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2022/2023 MŠ

Vianočná akadémia


Deň MŠ - mesiac úcty k starším
 


Týždeň športu beActive - beh rajom

   

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky