Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2022/2023 MŠ

Deň rodiny


Program "Dorotka a jej priatelia"

Deň Zeme
       

Karneval

Preteky v zjazdovom lyžovaní

Vianočná akadémia

Halloween
   

Deň MŠ - mesiac úcty k starším
 


Týždeň športu beActive - beh rajom

   

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky