Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2021/2022 MŠ

Ukončenie školského roka

       

Školský výlet

LaborARTorium - experiment galeria Spišská Nová Ves

Deň detí

Olympijský deň detí MŠ Teplička

Karneval

Stavanie snehuliaka
       

Vianoce

Halloween
     

Európsky týždeň športu beActive

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky