Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2018/2019 mš

Ukončenie školského rokaVychádzka v Rakovci


Lesná pedagogika
     


Súaž Evička nám ochorela - Dorotka a jej priatelia Letanovce


Olympijský deň MŠ Odorín


Mesto plné detí Spišská Nová Ves


Špivanka / Malý recitátorik
   


Detská športová olympiáda


Deň matiek


Karneval


Preteky v zjazdovom lyžovaní


Mikulášska nádielka
     


Deň MŠ - deň starých rodičov
       

Tvorba web stránok webing.sk