Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Linky

www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.russ-ke.sk Regionálny úrad školskej správy Košice
www.smizany.sk/spolocny-skolsky-urad.html Spoločný školský úrad Smižany
www.mlynky.sk Obec Mlynky - zriaďovatež školy
https://nivam.sk Národný inštitút vzdelávania a mládeže
www.iedu.sk Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.ssiba.sk Štátna školská inšpekcia
www.msap.sk Múzeum školstva a pedagogiky
Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky