Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2022/2023 ZŠ

Vianočná akadémia


Exkurzia Banícke múzeum v Rožňave

Návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi

Súťaž o najlepšiu fotografiu žiakov
Kategória: prírodné úkazy v mojom kraji
1. miesto 2. miesto 3. miesto
Kategória: fauna a flóra
1. miesto 2. miesto 3. miesto

Didaktické hry a účelové cvičenie

Halloween
   

Jesenná výzdoba - tvorba žiakov 2. stupňa

Európsky týždeň športu be Active - Zábavné športové súťaže žiakov

Európsky týždeň športu beActive - Netradičné športové súťaže žiakov

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky