Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2021/2022 ZŠ

Sokoliarske vystúpenie

   

Školský výlet - Steelpark - park vedy, ZOO
 

Botanikiáda

Deň detí - športový deň
   

Múzeum Spiša
   

Zábavno-športové aktivity


Galéria umelcov Spiša

 
 

Deň Zeme
     

Piškvorkový kráž
 

Hviezdoslavov Kubín

Ochrana prírody a krajiny - workshop Žilinskej univerzity

Mikuláš

 

Halloween
     

Európsky týždeň športu beActive

Tvorba web stránok webing.sk
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej webovej stránky