Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

Zmluvy 2019

Slovak Telekom 30.1.2019

OŠK 18.1.2019

Slovak Telekom 15.4.2019

Národný bezpečnostný úrad 24.5.2019

Lunys 6.6.2019

Športová akadémia Mateja Tótha 24.6.2019

OŠK 1.10.2019

Tvorba web stránok webing.sk