Zakladna skola s materskou skolou Mlynky
Výskumná agentúra

šk. rok 2018/2019 zš

Botanická záhradaUPJŠ KošiceŠkolFEST


Lesná pedagogika


Športový deň Nadácie Slovenskej sporitežne


Základná umelecká škola
     


Gymnastky
 


Na bicykli deom za život
   


Exkurzia Predná Hora


Školská športová olympiáda


Exkurzia Literárne pamätihodnosti Gemera


Botanikiáda


Za čistotu našich športovísk


Deň Zeme
 Deň vody


Pálenie Moreny


Hvezdáreň Rožňava


Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave


Karneval


Zimné radovánky


Preteky v zjazdovom lyžovaní


Mikulášska nádielka


Záchrana som JA
     


Spišské divadlo


Európsky týždeň športu BeActive

Tvorba web stránok webing.sk